top of page

Privacyverklaring

Hey Groentje respecteert de privacy van de bezoekers van de website. Vanwege volledige transparantie naar onze klanten hebben wij geprobeerd onderstaande verklaring in zo duidelijk mogelijke taal te schrijven. Mocht er toch iets onduidelijk zijn, geef dit dan vooral bij ons aan. Deze privacyverklaring is opgesteld in lijn met de Algemene voorwaarden Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Identiteit van de gegevensverwerker Hey Groentje, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in de privacyverklaring.

 

Contactgegevens: www.heygroentje.nl

 

E-mail: heygroentje@gmail.com

 

Tel: +31 6-83336756

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Hey Groentje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat wij onderdeel zijn van een advertentienetwerk)

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer

 

Onze website heeft niet de intentie om bovenstaande gegevens te verzamelen van jongeren onder de 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Mocht dit toch zijn gebeurd en je wilt de gegevens verwijderen, neem dan contact met ons op via heygroentje@gmail.com

 

Met welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens?

 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

 • Verzenden van herinneringen

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten of/en producten

 • Hey Groentje analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op jouw voorkeur

 

Geautomatiseerde opslag, verwering en besluitvorming

 

Hey Groentje kan geen besluit nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s, zonder dat wij hiertussen zitten.

 

Wij maken gebruik van de volgende computersystemen:

 

 • WIX – Dit is een content managementsysteem ten behoeve van het maken en onderhouden van onze website.

 

 • Ascend – Dit programma is onderdeel van WIX die het mogelijk maakt om nieuwsbrieven op te maken en te versturen.

 

 • Adyen – Dit is een payment serviceprovider, dit betekend dat zij je betalingen afhandelen als je een product bij ons afneemt.

 

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

 

Hey Groentje bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en hanteren de volgende bewaartermijnen:

 

Voor onze nieuwsbrief hebben we enkel je naam en e-mailadres nodig. Wanneer je een abonnement aanschaft voor het online kookplatform slaan we de gegevens op waarmee je je aanmeldt. Als je geen product hebt afgenomen en je uitschrijft of je abonnement verloopt, kom je op non-actief te staan. We schonen onze contactlijst regelmatig op. Bij een betaald product uit onze website, hebben we meer gegevens nodig. Wettelijk zijn we verplicht deze 7 jaar te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens aan derden

 

Hey Groentje deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van ons werk. Met deze bedrijven, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Cookies

 

Zoals bijna elke website, maken wij ook gebruik van cookies (functionele, analytische en tracking). Een cookie is een klein tekstbestand die bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de harde schrijf van je computer, tablet of smartphone. Ze helpen ons het gedrag van onze bezoekers te analyseren en hierdoor kunnen we de website verbeteren voor onze bezoekers en weten we waar jouw interesses liggen.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dan deze geen cookies meer opslaat.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt altijd hebt recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, je kan jouw verzoek sturen naar heygroentje@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jouw een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Belangrijk is dan je je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart maakt, ter bescherming van je privacy. E reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

 

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijk hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegeven. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 

Wanneer je online reageert op één van onze artikelen (blog & social media) is je privacy jouw eigen verantwoordelijkheid.

Alles wat je in persoonlijk contact met ons deelt of via het forum op ons kookplatform, blijft onder ons. We respecteren je privacy en zullen nooit zonder jouw toestemming iets delen. Indien we toch iets willen delen, zullen we hierover contact met je opnemen. 

Wijzigingen aan deze privacyverklaring kunnen ieder moment worden gewijzigd. Op deze pagina vind je altijd de actuele privacyverklaring.  

 

 

Deze privacy is het laatst gewijzigd op 30 juli 2021.

bottom of page